กลับหน้าหลัก
 
กระดานร้องเรียนแจ้งเบาะแส
:เมนูหลัก :
ประวัติสถานี
ผู้บังคับบัญชา
กต.ตร.สภ.เมืองภูเก็ต
คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทคดีอาญาในชั้น
บันทึกข้อมูลรถหาย
กระดานข่าวร้องเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสอบสวน
ข่าวประชาสัมพันธ์
:: โครงการสำคัญสถานี ::
โครงการอบรมอาชญากรรมเกี่ยว
กับบัตรเคดิตปลอมและ
การกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมัน
เชื้อเพลิง

โครงการอบรมอาสามูล
นิธิกุศลธรรมช่วยงานจราจร
โครงการศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทคดีอาญาในชั้น

โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์
ต้านภัยยาเสพติด ปี 53

โครงการพบปะนักเรียน

นักศึกษา ปี 53

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
แก่ผู้ชำระค่าปรับขั้นต่ำ

โครงการตำรวจบ้าน

โครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชน
 
:: หน่วยงานตำรวจ ::
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
สภ.กระทู้
สภ.ถลาง
สภ.ฉลอง
สภ.ท่าฉัตรไชย
สภ.ทุ่งทอง
สภ.กมลา
สภ.เชิงทะเล

:ผลการปฎิบัติงานในรอบเดือน:
  รายงานแผ่นดินไหว
  การเดินเรือ
  เส้นทางเดินพายุ
ประกาศเตือนภัย[
 
 
   
Free Hit Couner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โครงการพบปะนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธง 5 นาที

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 53 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พร้องคณะได้
พบนักเรียนโรงเรียนสตี่ภูเก็ต ตามโครงการฯโดยบรรยายให้ความ
รู้ในเรื่องการใช้รถใช้ถนน การสวมหมวกนิรภัย การป้องกันตัวเอง
โดยมีนักเรียน จำนวน 3300 คนร่วมรับฟัง

สภ.เมืองภูเก็ตทำMOU กับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 53 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาสุรกุล
พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ย และกต.ตร.สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมบันทึกข้อตกลงในเรื่อง
โครงการสวมหมวกนิรภัย100% กับผอ.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

สภ.เมืองภูเก็ตทำMOU กับวิทยาลัยอาชีวะภูเก็ต

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 53 เวลา 08.00 น
พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต
พ.ต.ท.จำรูญ พลายด้วง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนวิทยาลัย
อาชีวะศึกษาภูเก็ต และครูอาจารย์ จำนวน 2000 คน
ตามโครงการโรงพักพบปะนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2553

โครงการพบนักเรียนนักศึกษาฯรร.ภูเก็ตเทคโนฯ

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 53 เวลา 08.00 น
พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต
พ.ต.ท.จำรูญ พลายด้วง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียน
ภูเก็ตเทคโนโลยี และครูอาจารย์ จำนวน 1000 คน
ตามโครงการโรงพักพบปะนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2553

โครงการพบปะนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธง
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00 น.
พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต
พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ รอง ผกก. ปป. สภ.เมืองภูเก็ต
พ.ต.ต.สนั่น จันทร์ณรงค์ สว.อก.สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนตามโครงการ
โรงพักพบปะนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2553 ให้กับนักเรียนโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
จำนวน 1800 คน

โครงการพบปะนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธง
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 53 เวลา 08.00 น
พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต
พ.ต.ท.จำรูญ พลายด้วง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียน
พุทธมงคลนิมิตร และครูอาจารย์ จำนวน 1900 คน
ตามโครงการโรงพักพบปะนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2553

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น.
พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต
พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ รอง ผกก. ปป. สภ.เมืองภูเก็ต
พ.ต.ต.สนั่น จันทร์ณรงค์ สว.อก.สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนตามโครงการโรงพัก
พบปะนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2553 ให้กับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เมือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น.
พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต
พ.ต.ท.อธิวัฒน์ ไชยศรีสุทธิ์ รอง ผกก. จร. สภ.เมืองภูเก็ต
พ.ต.ต.สนั่น จันทร์ณรงค์ สว.อก.สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัยตามโครงการโรงพักพบปะนักเรียน
นักศึกษาประจำปี 2553
 
 
 
   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์
ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต

 

:: หนังสือพิมพ์ ::

   
             สวนนงนุช

แจ้งเบาะแสคนร้าย
มีรางวัล 50,000 บาท

:: สถานีโทรทัศน์ ::
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
KPP
 
Search Engine
 
รวม link
 
 
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ
อัตราแลกเปลียน
 
 
 
 

สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เลขที่ 1 ถนนชุมพร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 076-212115
E-mail : mgphuket@royalthai.go.th
Webmaster : Worakrit Sonjit : E-mail : preecha_sonjit@hotmail.com